Tili Fíner Oy

Vihtiläinen auktorisoitu taloushallintopalveluja tarjoava yritys.

Vuosi 2020

Keskeisiä lukuja palkanlaskentaan 2020

   TyEL-maksu on 25,30%

   Työntekijältä perittävä työeläkevakuutusmaksu on:

   17-52 vuotiailta 7,15%

    53-62 vuotiailta 8,65%

   63 - 67 vuotiailta 7,15%

   17-65 vuotiailta työntekijöiltä perittävä työttömyysvakuutusmaksu on 1,25%

   Sairasvakuutusmaksu on 1,34%.

   Työnantajan sairasvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle                            

   maksetuista palkoista.

   TyEL-ansion raja vuonna 2020 on 60,57 € /kk. Mikäli palkka on pienempi kuin 60,57 € /kk, ei

   vakuuttamisvelvollisuutta ole.

   Verohallituksen antama päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020

   Km-korvaus 0,43 €/km

   Verohallituksen antamien päätösten mukaiset päivärahat ja ateriakorvaus vuodelle 2020

    Kokopäiväraha 43,00 €          

    Osapäiväraha 20,00 €                            Ateriakorvaus 10,75 €

KYSY LISÄÄ

Kesälomat 2020

Lisäämme kesälomien ajankohdat myöhemmin


Leena

Susanna

Riitta

KYSY LISÄÄ